หน้าแรก เกาะเหลาเหลียง Coming Soon
ทะเลตรังกับข้อมูลการเดินทาง (For Print Version)

แผนที่ขับรถ

การเดินทางมายังทะเลตรังจังหวัดตรังนั้น นอกจากจะโดย รถยนต์ส่วนตัวแล้ว ท่านยังสามารถเลือกเดินทางโดยบริการขนส่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ทางรถไฟ, รถทัวร์, หรือโดยเครื่องบิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

*หมายเหตุ: การเดินทางตามตารางข้างล่างนี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
กรุณาตรวจสอบรอบเรือในโปรแกรมของท่านก่อนสำรองการเดินทาง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทางรถไฟ


*เนื่องจากรถเร็วจะต้องจอดเกือบทุกสถานีตลอดทาง ทำให้รถไฟเที่ยวนี้จะมาสายเสมอ
เพื่อความสะดวกของท่านและเพื่อให้ทันรอบเรือที่รวมในแพ็คเกจปกติ กรุณาเลือกจองเฉพาะรถด่วนเท่านั้น

หมายเลขติดต่อ 0-2220-4444, 1690 หรือที่ www.railway.co.th

ตารางเดินทางรถไฟ
กรุงเทพฯ - ตรัง
รถด่วน ออก 17.05 น. ถึง 7.15 น.
รถเร็ว ออก 18.20 น. ถึง 9.51 น.
ตรัง - กรุงเทพ
รถด่วน ออก 17.20 น. ถึง 8.00 น.
รถเร็ว ออก 13.25 น. ถึง 5.05 น.
         
หมายเหตุ:จองล่วงหน้าได้ 60 วัน
การยกเลิก:ก่อนเดินทาง 4 วัน ได้เงินคืน 80%
ภายในวันเดินทาง หัก 50%

อัตราค่าโดยสารรถไฟ
ชั้น 1 ห้องแอร์ส่วนตัว 1,380 บาท
ชั้น 2 ปรับอากาศ
  รถด่วน เตียงบน 761 บาท
    เตียงล่าง 831 บาท
  รถเร็ว* เตียงบน 691 บาท
    เตียงล่าง 741 บาท
  นอนพัดลม
  รถด่วน เตียงบน 591 บาท
    เตียงล่าง 661 บาท
  รถเร็ว* เตียงบน 521 บาท
    เตียงล่าง 571 บาท
  เก้าอี้พัดลม
  รถด่วน   461 บาท
  รถเร็ว*   421 บาท
ชั้น 3 รถด่วน   285 บาท
  รถเร็ว*   245 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทางรถทัวร์ ( ขึ้นจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ )

เนื่องจากการเดินทางกลับจากเกาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ
เพื่อป้องกันปัญหาตกรถ กรุณาจองรถทัวร์ขากลับเข้ากรุงเทพฯเที่ยว 17:00 เป็นต้นไป
ตารางเดินทางรถทัวร์ บจก.ทรัพย์ไพศาล 0-2884-9584
กรุงเทพฯ - ตรัง
  รถปรับอากาศชั้น 1     670 บาท
  ออก 18:20 น. ถึง 6:00 น.
  ออก 19:50 น. ถึง 7:30 น.
  รถปรับอากาศ 32 ที่นั่ง     781 บาท
  ออก 18:50 น. ถึง 6:30 น.
  รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง     1,040 บาท
  ออก 19:00 น. ถึง 7:00 น.
ตรัง - กรุงเทพ
  รถปรับอากาศชั้น 1     670 บาท
  ออก 16:30 น. ถึง 4:30 น.
  ออก 17:30 น. ถึง 5:30 น.
  รถปรับอากาศ 32 ที่นั่ง     781 บาท
  ออก 17:30 น. ถึง 5:30 น.
  รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง     1,040 บาท
  ออก 17:00 น. ถึง 5:00 น.
  ออก 17:30 น. ถึง 5:30 น.

ตารางเดินทางรถทัวร์ บจก.ขนส่ง 99 0-2434-7192, 0-2435-1195-6
กรุงเทพฯ - ตรังฯ
  รถปรับอากาศ 38 ที่นั่ง     623 บาท
  ออก 7:00 น. ถึง 19:00 น
  ออก 19:30 น. ถึง 7:30 น.
  รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง     965 บาท
  ออก 19:00 น. ถึง 7:00 น.
ตรัง - กรุงเทพฯ
  รถปรับอากาศ 38 ที่นั่ง     623 บาท
  ออก 9:30 น. ถึง 21:30 น.
  ออก 16:00 น. ถึง 4:00 น.
  ออก 19:30 น. ถึง 7:30 น.
  รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง     965 บาท
  ออก 19:30 น. ถึง 7:30 น.
 
* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อบริษัทรถทัวร์เพื่อยีนยัน
* วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆอาจมีการเพิ่มรอบเดินทาง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทางเครื่องบิน ก่อนจองตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามรอบเรือกับทางบริษัทก่อน


การบินไทย(TG) โทร. 0-2628-2000
นกแอร์ (DD) โทร. 1318
Orient Thai โทร. 1126

กรุงเทพฯ - ตรัง

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป
ทุกวัน เที่ยวบินที่ DD251 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 9:25 น. ถึง 10:55 น.


ตรัง - กรุงเทพฯ


ทุกวัน เที่ยวบินที่ DD252 ออกจากตรัง เวลา 11:20 น. ถึง 12:50 น.


ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที ราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับราคาเต็ม 3,100-4,900 บาท


หรือท่านสามารถเลือกเดินทางด้วยเครื่องบินไปจังหวัดกระบี่

กรุงเทพฯ - กระบี่

จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ TG249 ออกจากกรุงเทพเวลา 8:05 น. ถึงกระบี่ 9:25น.

กระบี่ - กรุงเทพฯ

จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ TG260 ออกจากกระบี่เวลา 17:00 น. ถึงเวลา 18:20 น.
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ TG280 ออกจากกระบี่เวลา 21:20 น. ถึงเวลา 22:40 น.

โดยท่านที่เลือกเดินทางผ่านกระบี่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 400 บาทต่อเที่ยว
(1 เที่ยวคือ กระบี่-ตรัง หรือ ตรัง-กระบี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2:30 ช.ม.)
ราคานี้สำหรับขั้นต่ำ 6 ท่าน หากไม่ถึง 6 ท่าน คิดเหมาที่ 2,400 บาทต่อเที่ยว
 


หรือท่านสามารถเลือกเดินทางด้วยเครื่องบินไปหาดใหญ่

กรุงเทพฯ - หาดใหญ่

จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ TG231 ออกจากกรุงเทพฯเวลา 7:00 น. ถึงหาดใหญ่ 8:30น.
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ DD7102 ออกจากกรุงเทพฯเวลา 6:00 น. ถึงหาดใหญ่ 7:30น.

หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ TG236 ออกจากหาดใหญ่เวลา 20:00 น. ถึงเวลา 21:30 น.
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ DD7117 ออกจากหาดใหญ่เวลา 21:40 น. ถึงเวลา 23:10 น.
จันทร์ - อาทิตย์ เที่ยวบินที่ OX282 ออกจากหาดใหญ่เวลา 17:15 น. ถึงเวลา 18:40 น.

โดยท่านที่เลือกเดินทางผ่านหาดใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาทต่อเที่ยว
(1 เที่ยวคือ หาดใหญ่-ท่าเรือหาดยาว(ตรัง) หรือ ท่าเรือหาดยาว(ตรัง)-หาดใหญ่
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3:30 ช.ม.)
ราคานี้สำหรับขั้นต่ำ 6 ท่าน หากไม่ถึง 6 ท่าน คิดเหมาที่ 3,000 บาทต่อเที่ยว


ท่านสามารถเลือกเดินทางไปเที่ยวทะเลตรังที่แตกต่างกันได้ เช่น
กรุงเทพฯ-กระบี่ แล้วกลับ ตรัง-กรุงเทพฯ หรือ
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ แล้วกลับ ตรัง-กรุงเทพฯ หรือ
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ แล้วกลับ กระบี่-กรุงเทพฯ หรือ
กรุงเทพฯ-ตรัง แล้วกลับ กระบี่-กรุงเทพ

หากท่านไม่แน่ใจในเรื่องการเดินทางและเวลาที่จะต้องรอระหว่างการโดยสาร เราพร้อมให้คำแนะนำที่ 0-2730-0935 ค่ะ

 

 


บริษัท เอ็กซ์ไซท์ ไดวิ่ง แอนด์ แทรเวลลิ่ง จำกัด
895 ชั้น 2 อาคารพรไพลิน ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel. +66 (2) 730-0935  Fax. +66 (2) 730-0938

PROFILE  
ACTIVITY  
PACKAGE TOUR  
GETTING HERE  
GALLERY  
MEMORY